10 สัญญาณเตือน หากเกิดนานๆ อาจเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษได้!

10 สัญญาณเตือน หากเกิดนานๆ อาจเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษได้!

วัฒนธรรมองค์กร ในที่ทำงาน หรือออฟฟิศแต่ละที่นั้นอาจจะแตกต่างกัน ทั้งแบบปฏิบัติหรืออะไรต่างๆ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง…