การกินไขมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด

การกินไขมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด

ไขมัน เป็นหนึ่งในสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการะบวนการต่างๆ  แต่ก็ยังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับไขมันอยู่ เราเลยอยากมา…