10 สัญญาณเตือน หากเกิดนานๆ อาจเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษได้!

วัฒนธรรมองค์กร ในที่ทำงาน หรือออฟฟิศแต่ละที่นั้นอาจจะแตกต่างกัน ทั้งแบบปฏิบัติหรืออะไรต่างๆ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสัยและความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่างๆ วัฒนธรรมทำให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการจริยธรรมองค์การถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานขององค์การก้าวหน้าและส่งผลให้องค์การได้รับความเชื่อถือจากสังคม ดังนั้นองค์การทุกประเภทจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์การอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่ดี อันนำมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร

แน่นอนว่างานในทุกระดับมีความกดดันทั้งนั้น เคยรู้สึกไหมว่าการทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นเรื่องที่รับไหว ไม่ว่าจะท้าทายแค่ไหนก็ตาม แต่สิ่งที่ยากกว่างานคือการรับมือกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ยิ่งหากองค์กรคุณมี Toxic Culture หรือ ‘วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษ’ ทั้งเรื่องคน เรื่องการเมือง พลังงานที่ลบๆ เรื่องกฏระเบียบที่ทำให้งานนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้งานไม่คืบหน้า หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าองค์กรของคุณเข้าข่ายการมี Toxic Culture หรือเปล่า นี่คือ 10 สัญญาณที่บ่งบอกว่าองค์กรของคุณมีวัฒนธรรมที่เป็นพิษเข้าให้แล้ว

10 สัญญาณเตือน หากเกิดนานๆ อาจเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษได้!

‌1. คนในที่ทำงานไม่สื่อสารกัน

หากคุณรู้สึกว่าคนในที่ทำงานไม่สื่อสารกัน ไม่ยิ้ม ไม่มีการล้อเล่น และไม่ reinforce each other ที่ให้ความรู้สึกว่ามีความเป็นทางการมากกว่าจะเป็นกันเอง และดูเหมือนว่าคุณไม่มีความสุขในการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้แขกที่มาเยี่ยมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่าง

2. ให้ความสำคัญเรื่องตำแหน่ง ลำดับขั้น

การให้ความสำคัญเรื่องตำแหน่ง  ลำดับขั้น ไปจนถึงรายละเอียดงานที่ทำว่าตรงกับสิ่งที่สมัครงานมาทำตั้งแต่แรกหรือเปล่า อาจจะสังเกตได้ง่ายๆ เลยอย่างเวลาแนะนำตัวกับคนในที่ทำงาน พวกเขาบอกตำแหน่งและสถานะของเขาทันทีเลยหรือเปล่า ถ้าใช่ก็แปลว่านั่นคือหนึ่งในสัญญาณของ วัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นพิษแล้วล่ะ

3. ให้ความสำคัญกับกฏข้อบังคับมากกว่า

เรื่องกฏระเบียบและนโยบายในที่ทำงานนั้นมันสำคัญมากกว่าการให้ดุลยพินิจตามความเป็นจริง ทุกคนกลัวการทำผิดกฎเสียจนไม่กล้าทำอะไรออกนอกลู่นอกทาง ซึ่งบางครั้งคนเราก็ต้องออกนอกกรอบเสียบ้าง

10 สัญญาณเตือน หากเกิดนานๆ อาจเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษได้!

4. ผู้จัดการและคนในทีมไม่สื่อสารกัน

หากผู้จัดการและคนในทีมหลีกเลี่ยงที่จะสื่อสารกัน หรือแทบจะไม่ได้สื่อสารกันเลย เมื่อถึงเวลาที่จะสื่อสาร ก็จะเป็นเรื่องการสั่งงานเท่านั้น ไม่มีเรื่องการให้ฟีดแบค ถามสารทุกข์สุกดิบ หรือการทำงานร่วมกันกับคนในทีมอื่นๆ

5. เมื่อคนในทีมอยู่ในสภาวะเครียด ก็ไม่มีใครยกประเด็นขึ้นมาพูดอย่างเปิดเผย

เมื่อคนในทีมทำงานอยู่ในสภาวะเครียด ไม่มีความสุข ก็ไม่มีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลืออย่างเปิดเผย คนที่เป็น HR แสดงความไม่เกี่ยวข้อง หรือแสดงความไม่พอใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องหยุมหยิมและไม่อยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบ หรือให้ความใส่ใจไปตามมารยาท ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ่อยครั้ง มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะปะทุทำให้เกิด Toxic Culture ได้เช่นกัน

6. พูดเรื่องสิ่งที่ไม่ควรทำและข้อบกพร่องมากกว่าการเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กๆ

หากผู้จัดการหรือหัวหน้ามักจะชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการทำงานมากกว่าการชื่นชม ให้รางวัล และไม่แสดงความรู้สึกขอบคุณเมื่อพนักงานได้ทำสิ่งที่น่าชื่นชม ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นพิษ

7. คนในทีมไม่กล้าเสนอไอเดีย

คนในทีมไม่กล้าเสนอไอเดีย หรือไม่มีการเสนอไอเดียอะไรเลย อีกทั้งยังคอมเมนต์ไอเดียของคนอื่นว่านั่นมันดูเป็นไปไม่ได้และไม่รู้จะทำไปทำไม จริงๆ แล้วทุกคนควรเปิดรับไอเดียในการทำงานที่บางครั้งอาจจะดูเป็นไปไม่ได้ แล้วมาระดมสมองร่วมกันว่ามีทางที่ทำให้มันสำเร็จได้ยังไงบ้าง

10 สัญญาณเตือน หากเกิดนานๆ อาจเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษได้!

8. มีการให้รางวัลเฉพาะเมื่อทำงานสำเร็จเท่านั้น

หากพนักงานได้รับคำชื่นชมเวลาทำงานก็เพราะได้ทำตามเป้าที่วางไว้เท่านั้น ไม่ใช่เพราะการที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นหรือไอเดีย

9. การไม่รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวเดียวกัน

มีไม่กี่คนที่สามารถหัวเราะไปกับมุขตลกและสามารถล้อเล่นกันในทีมได้ พนักงานที่พูดตรงไปตรงมาอยู่ได้ไม่นาน พวกเขารู้สึกเบื่อหน่ายแล้วลาออกไป หรือไม่ก็ถูกเชิญให้ออกไปเมื่อสไตล์การทำงานของพวกเขาขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่

10. มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความลับและความหวาดกลัว

คนทำงานในออฟฟิศมีการปิดประตูใส่กัน และมีการนินทาลับหลัง มีความกังวลว่าคนอื่นจะพูดถึงตนเองอย่างไร กังวลกับจุดยืนของตนเอง ใครจะอยู่ ใครจะไป และใครเป็นลูกรักของเจ้านาย

10 สัญญาณเตือน หากเกิดนานๆ อาจเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษได้!

หากที่ทำงานของคุณตรงกับรายการในรายการนี้แสดงว่าวัฒนธรรมของคุณกำลังมีปัญหา อาจจะถึงเวลาหางานใหม่แล้วล่ะ หรือถ้าหากคุณยังเชื่อว่ายังไม่สายเกินไป อาจจะเริ่มด้วยการเปิดบทสนทนากับใครสักคนในทีมที่คุณเชื่อใจได้

อาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมคุณค่าทางอาหารมากมาย ในปัจจุบันนี้พบว่ากลุ่มผู้บริโภคนั้น ให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารการกินมากยิ่งขึ้น และเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารประเภทคลีนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นอาหารที่มีประโยชน์ แถมยังไม่มีสารพิษ และยังช่วยในส่วนของเรื่องควบคุมน้ำหนัก

อ่านบทความเพิ่มเติม : กลิ่นอับในรถยนต์ สามารถแก้ได้ ด้วยตัวคุณเอง!